ยินดีต้อนรับสู่ AMATAR

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท หรือ AMATAR เป็นกองทรัสต์ที่ลงทุนในโรงงานเช่าสำเร็จรูปที่มีศักยภาพ
ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมซิตี้ ระยอง ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำ ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำ โรงเรียน โรงพยาบาล ธนาคาร ศูนย์การค้า โรงแรม

และตั้งอยู่บนพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ใจกลางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) และศูนย์กลางการคมนาคม เชื่อมต่อโดยตรงกับทางด่วนพิเศษสายหลักบางนา – ตราด และทางด่วนพิเศษกรุงเทพฯ - ชลบุรี ทำให้การเดินทางไปยังท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภา สะดวกและรวดเร็ว

กองทรัสต์ AMATAR มีบริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัดในฐานะทรัสตี ได้แต่งตั้งและว่าจ้างบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกันบริหารจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้กองทรัสต์เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เหตุผลในการร่วมลงทุนกับเรา

AMATAR มุ่งเน้นการลงทุนในทรัพย์ที่มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหน่วย โดยมีจุดเด่นของทรัพย์สินของกองทรัสต์ AMATAR ดังนี้
จุดเด่น AMATAR

การสนับสนุนจากบริษัทชั้นนำ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและ บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชัน จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจยานยนต์ มีส่วนช่วยสนับสนุนในการจัดหาและแนะนำคู่ค้าให้มาเป็นผู้เช่าของทรัพย์สินของกองทรัสต์
จุดเด่น AMATAR

ทรัพย์สินตั้งอยู่ในทำเลชั้นเยี่ยม

ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์สายหลัก เชื่อมต่อโดยตรงกับทางด่วนพิเศษสายหลักบางนา – ตราด และทางด่วนกรุงเทพฯ - ชลบุรี อีกทั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือขนส่งสินค้า และสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
จุดเด่น AMATAR

ทรัพย์สินตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำที่เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภคต่างๆ

นิคมอุตสาหกรรมอมตะมีโรงผลิตไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปา และร่วมทุนระหว่าง บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับโรงงานในนิคม ทั้งที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรีและ อมตะ ซิตี้ ระยอง นอกจากนี้ยังมีบริการบำบัดน้ำเสีย บริการด้านการรักษาความปลอดภัย และการกำจัดขยะมูลฝอยที่ครบวงจร
จุดเด่น AMATAR

เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและไลฟ์สไตล์

ไม่ว่าจะเป็นศุนย์การค้า โรงพยาบาลโรงแรม และร้านอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ยังมี “ถนนการเงิน” ซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารทั้งหลายตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน นอกจากนั้น ในนิคมอมตะยังมีสถาบันการศึกษา อาทิ เโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเกษตร (พหุภาษา) สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ และสถาบันฝึกวิชาชีพช่างเทคนิคไทย-เยอรมัน ในนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในนิคมอมตะซิตี้ ระยอง ที่โดดเด่นเหนือสิ่งอื่นใด ในนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี มีสนามกอล์ฟ อมตะ สปริง คันทรีคลับ ที่ได้มาตรฐานระดับโลก สวยงาม เขียวขจี และท้าท้ายนักกอล์ฟ ด้วยหลุมกอล์ฟลอยอยู่เหนือน้ำ (Floating Green)
จุดเด่น AMATAR

โอกาสในการเติบโตในอนาคต

อมตะ ซัมมิทได้ให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการลงทุนก่อน (Right to Invest) ซึ่งให้สิทธิกองทรัสต์ในการเสนอซื้อทรัพย์สินจากอมตะ ซัมมิท ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และให้สิทธิแก่กองทรัสต์ในการเข้าไปซื้อทรัพย์สินจากอมตะ ซัมมิทภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดและสิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refused) ซึ่งกำหนดให้อมตะซัมมิทต้องเสนอทรัพย์สินให้กองทรัสต์ก่อนในกรณีที่จะขายทรัพย์สินนั้น
จุดเด่น AMATAR

บริหารงานโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์

บุคลากรของทั้งผุ้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 10 ปี ทำให้มีความเข้าใจและมีความชำนาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินและธุรกิจโรงงานให้เช่าในประเทศไทยเป็นอย่างดี
จุดเด่น AMATAR

ทรัพย์สินที่มีคุณภาพ

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนมีการคัดสรรอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในด้านมาตรฐานการก่อสร้าง ความแข็งแรง และศักยภาพในการหารายได้ และในทุกๆ ปี จะจัดให้มีการประเมินและตรวจสภาพทรัพย์สินโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และจัดให้มีการซ่อมแซม ทะนุบำรุงอยู่เสมอเพื่อให้ทรัพย์สินมีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

ข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์

ประเภทสินทรัพย์
โรงงานให้เช่า (ตามมูลค่าประเมิน)
%
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
9.8440บาท
-0.88%
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) 3,523,082,159.80
ปรับปรุงเมื่อ: 31 ธันวาคม 2566
ผลตอบแทนต่อหน่วยลงทุน
0.066 บาท
รอบการดำเนินงาน: 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566

ติดต่อ เรา

ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: +66 2 792 0089
ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: +66 2 673 3999
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด
700 หมู่ 1 นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: +66 38 939 007