เลื่อนลง
กองทรัสต์เข้าลงทุนในที่ดินและอาคารโรงงานของบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด (“อมตะ ซัมมิท” หรือ “ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”)

ประกอบด้วยอาคารโรงงาน จำนวน 88 อาคาร รวมเป็นพื้นที่ปล่อยเช่าประมาณ 160,586.52 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 224 ไร่ 1 งาน 82.1 ตารางวา ได้แก่

ประเภทการลงทุน ที่ตั้งทรัพย์สิน เนื้อที่ดิน (ไร่-งาน-ตร.วา) พื้นที่ให้เช่ารวม (ตารางเมตร) จำนวนอาคารโรงงาน
กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี 61-2-85 48,408.00 25
สิทธิการเช่า 30 ปี (Leasehold) 153-3-49 105,516.02 60
สิทธิการเช่า 30 ปี (Leasehold) นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง 8-3-48.1 6,662.50 3
รวม 224-1-82.1 160,586.52 88

หมายเหตุ: โดยเมื่อกองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ในลักษณะกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงาน (Freehold) คิดเป็นร้อยละ 30 และมีการเข้าลงทุนในลักษณะสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงาน (Leasehold) คิดเป็นร้อยละ 70 ของมูลค่ารวมของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนทั้งหมด (FH:LH = 30:70)

ทำเลที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
กรุงเทพฯ
กิโลเมตร
ศรีราชา
กิโลเมตร
พัทยา
กิโลเมตร
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
กรุงเทพฯ
กิโลเมตร
ศรีราชา
กิโลเมตร
พัทยา
กิโลเมตร
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
สนามบินสุวรรณภูมิ
กิโลเมตร
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
สนามบินสุวรรณภูมิ
กิโลเมตร
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ท่าเรือน้ำลึก แหลมฉบัง
กิโลเมตร
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
ท่าเรือน้ำลึก แหลมฉบัง
กิโลเมตร