เลื่อนลง

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสิ่งต่าง ๆ

เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการคมนาคมนั้นสะดวกทั้งทางบก ทางทะเลและทางอากาศ ไม่มีประเทศอื่นใดในภูมิภาคนี้มีสถานที่เหมาะสมกว่านี้
วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลดโบรชัวร์