เลื่อนลง

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หากท่านต้องการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสพฤติกรรมการบริหารงานที่ไม่เหมาะสม ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของผู้จัดการกองทรัสต์หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายยงานจากผู้จัดการกองทรัสต์หรือผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นั้น สามารถกรอกรายละเอียดในฟอร์มนี้

สำหรับข้อมูลที่ท่านกรกอกนั้น บริษัทได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และข้อร้องเรียนและเบาแสทั้งหมดจะถูกส่งตรงไปยังผู้อำนวยการฝ่ายกำกับ ตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อรายงานประธานคณะกรรมการบริหารโดยตรงเพื่อหาทางแก้ไขและจะอัพเดทให้ท่านทราบความคืบหน้าต่อไป

ไฟล์แนบ

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น