เลื่อนลง

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่: 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล:
โทรศัพท์:
+66 2 792 0089
เว็บไซต์:

หากท่านมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ สามารถกรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มต่อไปนี้ เราจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

สำหรับข้อมูลที่ท่านกรกอกนั้น บริษัทได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562