เลื่อนลง

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน (จำนวน 3 รายการ) ภายใน “นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง”

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน (จำนวน 85 รายการ) ภายใน “นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี”