เลื่อนลง
อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ได้ทำสัญญาแต่งตั้งและว่าจ้าง บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของกองทรัสต์ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์

โดยบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงงานให้เช่า พื้นที่พลาซ่า และโครงการทางด้าน พาณิชยกรรมอื่นๆ ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

สรุปข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท:

บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท:

15 ธันวาคม 2547

ที่ตั้งสำนักงาน:
700 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์:

+66 38 939 007

เว็บไซต์:
www.amatasummit.com
ทุนจดทะเบียน:

400,000,000 บาท

คณะกรรมการบริษัท:

นายภราดร สรงสุวรรณ

นางสาวจันจิรา แย้มยิ้ม

นายกรกฤช จุฬางกูร

นายทวีฉัตร จุฬางกูร

นายสันติ พัฒนะเมลือง

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

นายสริศ พัฒนะเมลือง

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ

นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์

ดาวน์โหลดโบรชัวร์