เลื่อนลง
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 28/02/2567 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมด
1,490
% การถือหน่วยทรัสต์แบบไร้ใบหุ้น
75.91
ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย ณ วันที่ 28/02/2566
จำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย (Free float)
1,370
% การถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย
82.83

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด 60,890,000 17.01
2. AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 30,439,600 8.51
3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 29,587,400 8.27
4. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,000,000 5.59
5. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,000,000 5.59
6. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,900,000 5.00
7. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 17,668,000 4.94
8. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 16,304,400 4.56
9. ธนาคาร ออมสิน 14,220,500 3.97
10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13,000,000 3.63
11. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7,000,000 1.96
12. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 5,970,000 1.67
13. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4,100,000 1.15
14. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4 3,439,100 0.96
15. กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 3,213,500 0.90
16. นางธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช 3,000,000 0.84
17. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 2,186,000 0.61
18. นายสมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์ 2,173,900 0.61
19. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2,171,500 0.61
20. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 2,000,000 0.56
21. น.ส. วรรษพร นาทีทอง 2,000,000 0.56