เลื่อนลง
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 27/11/2566 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมด
1,455
% การถือหน่วยทรัสต์แบบไร้ใบหุ้น
75.88
ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย ณ วันที่ 28/02/2566
จำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย (Free float)
1,370
% การถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย
82.83

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด 60,890,000 17.01
2. AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 31,746,300 8.51
3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 29,587,400 8.27
4. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,000,000 5.59
5. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,000,000 5.59
6. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,900,000 5.00
7. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 17,668,000 4.94
8. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 16,304,400 4.56
9. ธนาคาร ออมสิน 14,220,500 3.97
10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13,000,000 3.63