ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/03/2564 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด 60,890,000 17.01
2. AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 39,875,700 11.14
3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 29,587,400 8.27
4. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,000,000 5.59
5. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,000,000 5.59
6. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,900,000 5.00
7. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 17,668,000 4.94
8. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 16,304,400 4.56
9. ธนาคาร ออมสิน 14,220,500 3.97
10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13,000,000 3.63