ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24/11/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด 60,890,000 17.01
2. AIA TH-EQ3-P 39,875,700 11.14
3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 38,135,400 10.66
4. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,000,000 5.59
5. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,000,000 5.59
6. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18,300,000 5.11
7. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15,110,000 4.22
8. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 15,000,000 4.19
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13,000,000 3.63
10. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,063,300 1.97