ราคาหน่วยลงทุน

ราคาหน่วยลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 18 สิงหาคม 2560 16:36
ชื่อย่อหุ้น
ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

AMATAR

฿ 10.40
+0.10
+ 0.97 %
7,400
ราคาเปิด
วันก่อนหน้า
ช่วงราคาระหว่างวัน
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.30
10.30
10.30 - 10.40
9.90 - 12.50
Chart Type