ราคาหน่วยลงทุน

ราคาหน่วยลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 12 เมษายน 2564 16:37
ชื่อย่อหุ้น
ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

AMATAR

฿ 9.80
+0.05
+ 0.51 %
1,800
ราคาเปิด
วันก่อนหน้า
ช่วงราคาระหว่างวัน
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.75
9.75
9.75 - 9.90
9.45 - 10.53
Chart Type