จุดเด่น AMATAR

จุดเด่น AMATAR

 1. ทรัพย์สินตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกัน อย่างกว้างขวาง และอยู่ในทำเลที่ดี

  เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการและโรงงานขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ซึ่งส่งเสริมให้ทรัพย์สินมีความน่าสนใจ เนื่องจากผุ้เช่าที่เป็นผุ้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ มีความได้เปรียบในแง่ความสะดวกในการเดินทาง

 2. โอกาสในการเติบโตในอนาคตจากการสนับสนุนของอมตะ ซัมมิท

  อมตะ ซัมมิทได้ให้สิทธิในการลงทุนก่อน (Righ to Invest) ซึ่งให้สิทธิกองทรัสต์ในการเข้าไปขอซื้อทรัพย์สินจากอมตะ ซัมมิทภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และสิทธิกองทรัสต์ในการเข้าไปซื้อทรัพย์สินจากอมตะ ซัมมิทภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดและสิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Righ of First Refusd) ซึ่งกำหนดให้อมตะซัมมิทต้องเสนอทรัพย์สินให้กองทรัสต์ก่อนในกรณีที่จะขายทรัพย์สินนั้น

 3. บริหารงานโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์

  บุคลากรของทั้งผุ้จัดการกองทรัสต์และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 10 ปี และมีความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินและธุรกิจโรงงานให้เช่าในประเทศไทยเป็นอย่างดี

 4. การสนับสนุนโดยบมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน และบจก. ซัมมิท คอร์ปอเรชันในการจัดหาผุ้เช่า

  บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน ซึ่งเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและ บจก. ซัมมิท คอร์ปอเรชัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจยานยนต์สามาระแนะนำคู่ค้าให้มาเป็นผู้เช่าของทรัพย์สินของกองทรัสต์

 5. ผู้เช่ามีการการจายตัวและเป็นบริษัทชั้นนำ

  ผู้เช่าพื้นที่ในปัจจุบันอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายซึ่งทำให้ผลกระทบจากการตกต่ำลงในอุตสาหรกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ไม่มาก

 6. ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดีของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมของโรงงานให้เช่าในเขตภูมิภาคอาเซียนและในประเทศไทย

  ด้วยทำเลที่ตั้งของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน จึงทำให้มีความน่าสนใจสำหรับบริษัทต่างชาติในการเข้ามาตั้งฐานการผลิตและขยายการลงทุน