ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


สำหรับปีรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 56-1งบการเงินคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลดทั้งหมด
2563 ประจำปี 
Q1 Q2 Q3 FY
2563
2562 ประจำปี  ประจำปี 
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q4
2561 ประจำปี  ประจำปี 
Q1 Q2 Q3 FY
2560 ประจำปี  ประจำปี 
Q1 Q2 Q3 FY
2559 ประจำปี  ประจำปี 
Q1 Q2 Q3 FY
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB